REGULJÄRA YOGAKLASSER

 

YOGAKLASSER VT19:

 

DINBALANS YOGASTUDIO:

Start v.4

Måndagar: 19:00-20:30 YinYoga

Klippkort köpes på www.dinbalans.nu (Giltigt på mina klasser, Danielas och Camillas).

Drop in 150:-

Första gången är det bara att dyka upp!

 

STRESSA NER med RESTORATIVE YOGA 

Välkommen på 8 tillfällen med Restorative Yoga.

Söndagar 16:30-18:00 med start v.2 (Uppehåll v.8)

Obs! Första 8 ggr är fullbokade. Nästa kursstart v.11 

Investering: 1000:- för en kurs. Gå båda: 1800:-

Anmälan via mejl: info@kirstiyoga.se

 

MEDITATION 

Start v.2

Söndagar 18:30-19:30 

Investering: Donation 

 

YOGAKLASSER I LISTA SOCKENGÅRD:

Start v.3

Tisdagar:

18:00- 19:00 Hatha i mjukt flöde

19:05-20:35 YinYoga

Investering: 15ggr 1750:- Båda kurserna: 3000:-

Drop in en klass: 130:- 

 

 

 

 

 

YOGAFORMER

YIN YOGA

Yin Yoga är en stillsam och meditativ yogaform. Vi sitter och ligger i olika positioner i 3-5 minuter. Med hjälp av bolster, block och kuddar stöttar vi kroppen så att vi kan slappna av i muskler och komma åt kroppens yindelar så som skelett, leder och bindväv. Yin är avslappnande och ger återhämtning för såväl kropp som sinne. Du övar på att vara närvarande med det som är och på att låta saker ske i sin egen takt. Denna yogaform kan verkligen utföras av alla.

 

HATHA YOGA

En fysik yogaform där vi lägger ihop yogapositioner i dynamiska sekvenser. Vi rör oss långsamt och flödande tillsammans med andetaget. Hatha bygger styrka, ökar rörlighet, ger medvetenhet om andetaget och du övar på att vara närvarande i din kropp. Kirsti lägger upp sina Hatha klasser så att de kan utföras av såväl nybörjare som mer erfarna yogis. 

 

YIN OCH YANG

Yin står enligt kinesisk medicin och taoismen för det stilla, det inre och det stabila medan yang står för det dynamiska, repetitiva och det yttre. I denna klass börjar vi med yin yoga där vi vilar stilla i olika sittande och liggande positioner och kommer in i varande och närvaro i kroppen. Detta tar vi sedan med oss in i den värmande och dynamiska hatha yogan. Vi låter yin få bära yangoch upplever balans mellan dessa. En oslagbar kombination om du vill uppleva yoga istället för att "göra" yoga.

 

RESTORATIVE YOGA

Restorative yoga är avslappning och återhämtning. Med hjälp av bolster, kuddar, block och filtar stöttar vi kroppen i olika liggande och ibland sittande positioner så att vi kan uppleva en djupt läkande avslappning. Vi stannar i positionerna ca 10-20 minuter och bara vilar.

Genom denna praktik landar du in i det lugnande parasympatiska nervsystemet och minskar stresstillstånd i kroppen. Hjärtrytmen sänks, syreförbrukningen sänks, matsmältningen ökar  och hjärnvågorna går in i djup vila. Oftast hamnar du i en "dvala" där du är halvt sovande och halvt vaken. Detta ger en skön avspänning och återhämtning. Alla kan utföra denna yogaform.

 

MEDITATION

I mindfulnessmeditation/medveten närvaro övar vi på att med vänlighet om och om igen rikta uppmärksamheten till här och nu. Oftast genom att fokusera på andetagets förnimmelser i kroppen. Men vi kan också använda våra andra sinnen så som t ex hörsel eller observera våra känslor och tankar med ett öppet sinne. Forskning visar att meditation har positiva effekter för såväl vår psykiska som fysiska hälsa.